โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ประกวดนวัตกรรม ปี 2554

♦ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต ส่ง นวัตกรรม เรื่องเล่า ประกวดในงาน "มหกรรมรวมพลคนสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังจันทร์ 2010 " ในหัวข้อ การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ณ. รพ.วังจันทร์

ประกวดนวัตกรรม เครือข่ายบริการสุขภาพวังจันทร์ ปี 2555

รพ.สต.บ้านคลองเขต ได้ส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมเชืงระบบ

เรื่อง การดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

 


Online: 5 Visits: 3,731,057 Today: 447 PageView/Month: 5,437