โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

อนามัยโรงเรียน ปี 2554

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต ออกตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน 2 แห่ง ในตำบลป่ายุบใน

วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น. โรงเรียนป่ายุบใน

วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น. โรงเรียนไทยรัฐ

 ภาพกิจกรรม


Online: 3 Visits: 3,731,017 Today: 407 PageView/Month: 5,397