โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต

มีแผนงานการออกเยี่ยมบ้านในพื้นที่ดังนี้

• ผังแนวทางการเยี่ยมบ้าน Download

• ผังหลักเกณฑ์ ข้อบ่งชี้การเยี่ยมบ้าน Download

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้าน


Online: 3 Visits: 3,730,997 Today: 387 PageView/Month: 5,377