โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

โครงการปี 2554

♦ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ( Knowledge Management) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองในด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกของหน่วยบริการปฐมภูมิ Download

 

 

 


Online: 9 Visits: 3,730,980 Today: 370 PageView/Month: 5,360